OGASUNA

UDAL AURREKONTUA

Aurrekontu orokorretan ekitaldirako diru sarreren eta gastuen aurreikuspena jasotzen da, finantzaketa iturrien eta gastuek dituzten helburuen arabera zehaztuta.

2018ko Aurrekontu Orokorra