ORDAINKETAK ETA HELBIDERATZEAK

ZER DA?

Ondasun Higiezinen gaineko Zerga (OHZ) eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailen gaineko Zergaren (TMIZ) ordainketak.

ORDAINTZEKO LEKUA ETA ERA

HELBIDERATU GABEKO ORDAINKETAK:

 • Udaletxean.
 • Astelehenetik Ostiralera, 9:00etatik 14:00etara.
 • Tel. 945 36 26 00
 • Faxa 945 36 26 33
 • kuartango@kuartango.eus

HELBIDERATUTAKO ORDAINKETAK:

Kuartangoko Udalak zuzenean kudeatuko du ordainketa helbideratu den kontuan.

BORONDATEZKO EPEA

 • HIRI ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA ETA EZAUGARRI BEREZIKO ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA: Lehenengo epea (kuotaren % 50a) Maiatzaren 1etik Ekainaren 30era arte (helbideratutako ordainagiriak kobratzeko data: ekainaren hasieran) eta bigarren epea (kuotaren % 50a) Irailaren 1etik Urriaren 30era arte (helbideratutako ordainagiriak kobratzeko data: urriaren hasieran).
 • LANDA ONDASUN HIGIEZINEN ZERGA: Lehenengo epea (kuotaren % 50a) Maiatzaren 1etik Ekainaren 30era arte (helbideratutako ordainagiriak kobratzeko data: ekainaren hasieran) eta bigarren epea (kuotaren % 50a) Irailaren 1etik Urriaren 30era arte (helbideratutako ordainagiriak kobratzeko data: urriaren hasieran).
 • TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN ZERGA: Epea Martxoaren 1etik Apirilaren 30era arte (helbideratutako ordainagiriak kobratzeko data: apirilaren hasieran).

BETEARAZPEN EPEA

Arabako Zerga Orokorrari buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arauko 28. artikulua

Borondatez kobratzeko aldia bukatu eta hurrengo egunean hasten da; hala, betearazpideko administrazio-prozedura abiarazten da, dagokion errekargua aplikatuta:

 • % 5eko errekargua egingo da borondatezko aldia bukatu ondoren eta premiamendu-probidentzia jakinarazi aurretik.
 • % 10eko errekargua egingo da epe hauetan ordainduz gero:

–  Premiamendu-probidentziaren jakinarazpena hilaren 1.aren eta 15.aren artean egiten bada, jakinarazpena jasotzen den egunetik hil horren 20.era arte, edo, egun hori balioduna ez balitz, hurrengo egun baliodunera arte.

–  Premiamendu-probidentziaren jakinarazpena hilaren 16.aren eta azkenaren artean egiten bada, jakinarazpena jasotzen den egunetik hurrengo hilaren 5.era arte, edo, egun hori balioduna ez balitz, hurrengo egun baliodunera arte.

 • Errekargua % 20koa izango da aurreko epe horiek igaro eta gero.

HELBIDERATZEEN ALTAK, BAJAK EDOTA ALDAKETAK

Udaletxean jakinarazi behar dira eskaera-inprimakia aurkeztuz, NAN dokumentuaren kopiarekin batera edo, interesdunak ezin badu, ordezkapen idatziarekin batera.